Светла Симеонова - художник

Биография

Родена на 29.09.1971 г. в гр. Добрич, завършила живопис при проф. Костов, участия в регионални и национални изложби със СБХ и художниците-педагози. Ръководител е на школа за дигитална живопис.